Entreprenad : Kungsviks Alltjänst AB
Kungsviks Alltjänst AB

Kungsviks Alltjänst erbjuder dig ett brett spektra av tjänster inom entreprenad – plattsättning och uppdrag inom grönytor och trädgård.

Vi har tillgång till en stor maskinpark med grävmaskin, minilastare, lasttraktor, flakväxlare samt lastmaskin med mera.

Stenspräckning – nytt för 2014

Nytt för 2014 är att vi på Kungsviks Alltjänst kan hjälpa dig med uppdrag inom stenspräckning.  Vi skjuter bort stenar i både trädgård och åker. Vi har den utbildning och utrustning som krävs för att på ett säkert och metodiskt sätt eliminera dina stenar.

Vibrationsäkert

Simplex är ett system för spräckning i sten, berg och betong från Power Tools. Systemet utlöser elektriskt små krutladdade patroner.
Under lång tid har Power Tools utvecklat en ny serie elektriska stenspräckningspatroner, utvecklingen har gått från patroner med inbyggda tändare till en helt ny serie patroner med separata tändare. Detta innebär för användaren, bättre effekt, större säkerhet och svarar upp mot framtida krav. En annan klar fördel med separat tändare är att man kan välja om man vill ha klass 2- eller klass 3-tändare till patronen.

Krutet har den fördelen att det har mycket lägre förbränningshastighet jämfört med konventionellt sprängämne. Genom detta minimerar man risker, arbetar miljövänligt, ekonomiskt och kan undvika dyra besiktningar av husgrunder. Tack vare att vibrationerna klingar ut snabbt kan spräckning ske nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada. Även mindre stenar och små bergsklackar som sticker upp i gräsmattan är lämpliga att ta bort genom att använda sig av stenspräckning. Stenspräckning används idag av Skanska, PEAB, NCC, Svevia samt flera tusen andra entreprenörer.

Stenspräckning_4

___________________________________________________________________________________________________________